KERKSTRAAT 2 3972 EL DRIEBERGEN

0343-533933 e-mail

Samenwerking tussen kunstenaars. Dichters, beeldende kunstenaar en musici. Bijzondere tentoonstellingen, voorstellingen, boekuitgaven en cd's.
Klik hieronder op een onderwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Bewolkte Zondag ?

De Stichting Bewolkte Zondag stelt zich ten doel kunstenaars van diverse pluimage met elkaar in contact - interactie - te brengen, kunstprojecten te entameren en daarvan verslag te doen in woord, beeld en geluid. Zo'n project kan zijn: een tentoonstelling, manifestatie, voorstelling, concert of een combinatie hiervan.

Bewolkte Zondag bevordert kruisbestuiving tussen diverse kunstvormen, literatuur, poëzie, muziek, beeldende kunst, enzovoort, zodat zij elkaar kunnen versterken en toegankelijker maken.

Bewolkte Zondag is ontstaan uit de Werkgroep Poëzie en Muziek. Het op muziek zetten van poëzie blijft een belangrijk doel van de Stichting.

Het idee achter Bewolkte Zondag:

· Interactie:

Veel kunstenaars werken alleen en lopen daar regelmatig in vast. Samenwerking met anderen spreekt nieuwe -vaak onbenutte- mogelijkheden aan en leidt tot een ander eindproduct. Samenwerking daagt uit om buiten de eigen vaste kaders te treden, de eigen ideeën te expliciteren en nieuwe wegen te verkennen. Dit veronderstelt dat er bij de deelnemers enthousiasme voor elkaars werk bestaat, zodat er een creatieve vonk kan overspringen. Dit noemen we kruisbestuiving.

· Proces en product:

B.Z. hecht veel waarde aan de bijverschijnselen van dit proces: nieuwe inspiratie, groei, uitdaging, nieuwe perspectieven en niet te vergeten: plezier en nieuwe vriendschap. Dit alles is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in het eindproduct. De kwaliteit van het proces vertaalt zich in de kwaliteit van het product.

·"Organisch werken":

B.Z. probeert daarbij zoveel mogelijk zelf te doen en zo weinig mogelijk uit te besteden. Dat betekent dat boeken en cd's in eigen beheer worden uitgegeven, teksten en posters zelf worden gemaakt en schilderijen zelf worden opgehangen. B.Z. hecht waarde aan de grote betrokkenheid die hierdoor bij de deelnemers ontstaat, de uitdaging aan eigen kunnen en het organisch tot stand komen van het eindproduct.
·
Kunst en natuur:

De verbinding van kunst en natuur staat bij Bewolkte Zondag hoog in het vaandel. Daarom heeft B.Z. bijvoorbeeld het programma 'De Rivier' in het landschap langs de Nederlandse rivieren gespeeld.

Hoe draait Bewolkte Zondag financieel?

Bewolkte Zondag is een Stichting; zij heeft een ideëel doel en geen winstoogmerk. Bewolkte Zondag is geen fonds: zij heeft geen geld te vergeven, wel inspiratie, educatie, productie en samenwerking. Met deelnemende kunstenaars wordt een regeling getroffen, meestal in de vorm van een percentage van het eindproduct. B.Z. heeft vooralsnog geen subsidie.

Inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit:

  • De geleverde diensten (voorstelling entreegelden van optredens, educatieve projecten)
  • Verkoop van BZ-producten (boeken, cd's)
  • Giften en donaties (zie "Vrienden van BZ")
  • Sponsoring van specifieke projecten.

Welke projecten organiseert Bewolkte Zondag bijvoorbeeld ?

Bewolkte Zondag produceerde eerder:

  • 'Ikarus of de cocon van het beminnen': een tentoonstelling met schilderijen van Dick Stoffers en gedichten van W.J. Trügg.
  • 'Bitterbessie Dagbreek': een zangvertelling rond de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker.
  • De voorstelling 'De Rivier'
  • Kunstboeken met gedichten 'De leegte heeft jouw vorm' en 'Ikarus of de cocon van het beminnen': (zie LOPENDE PRODUCTIES)
  • Dancing Days in Driebergen
  • Diverse grotere en kleinere tentoonstellingen